Skillnader mellan SEM och SEO

SEM och SEO är två välkända akronymer som används inom digital marknadsföring. Syftet med båda dessa metoder är att öka visibilitet i sökmotorer för det varumärke, den produkt eller den tjänst som marknadsförs. SEM är på engelska en akronym för Sök Engine Marketing och översätts på svenska till sökmotormarknadsföring. SEO är på engelska en akronym för Sök Engine Optimization och översätts på svenska till sökordsoptimering.

Den övergripande benämningen för de metoder som används för att marknadsföra sig i sökmotorer kallas SEM. Detta innebär att SEO, som används för att organiskt hamna så högt upp som möjligt i sökmotorer, är en del av SEM, och att SEM innefattar fler metoder än SEO för marknadsföring i sökmotorer. För att förstå skillnaden mellan SEM och SEO behövs en förståelse för vad respektive begrepp innebär. Därför beskrivs begreppen mer i detalj i kommande stycken.

Vad är SEM?

SEM, eller sökmotormarknadsföring, är ett av många sätt att marknadsföra sig genom digital marknadsföring. SEM är ett samlingsbegrepp för de metoder som används för marknadsföring i sökmotorer. Google, Yahoo och Bing är exempel på populära sökmotorer.

Sökmotormarknadsföring (SEM)

SEM inkluderar både SEO som används för att organiskt hamna så högt upp som möjligt i sökmotorer, samt PPC (Pay Per Click) som används för betalda annonser i sökmotorer för utvalda sökord. Denna metod innebär när man annonserar via till exempel Google Ads, som är Googles annonseringstjänst, att man väljer vilket belopp man är villig att betala per klick för sina annonser som syns på sökmotorns resultatsida. Goda resultat för SEO tar ofta tid att bygga upp, medan PPC ganska direkt genererar resultat. Även om goda resultat för SEO kan ta tid att bygga upp är det arbete som över tid kan generera långvariga resultat där man förhoppningsvis inte behöver förlita sig på endast betalda annonser i det långa loppet.

I vissa sammanhang talar man om begreppet SEM som en metod som endast inkluderar köpta annonsplatser, alltså PPC. Det vill säga att PPC är den enda komponenten av SEM. Den generella beskrivningen är dock att SEM är samlingsbegreppet för all sökmotormarknadsföring, det vill säga både för SEO och PPC.

Vad är SEO?

Bra SEO, eller sökordsoptimering, resulterar i organiska resultat som hamnar högt upp på sökmotorernas resultatsidor. Dessa resultat är inget man kan betala för att åstadkomma, utan det är sökmotorns algoritmer som avgör var i sökresultatet man hamnar. De sidor som är bäst enligt sökmotorns algoritm är de sidor som visas högst upp på sökmotorns resultatsida. Syftet med SEO för en webbsida som erbjuder en söktjänst för flygresor, är alltså att hamna så högt upp som möjligt bland resultaten på resultatsidan för en sökmotor om någon söker efter “flygresor”.

Sammanfattad skillnad mellan SEM och SEO

SEM, eller sökmotormarknadsföring, är samlingsbegreppet för de metoder som används för marknadsföring i sökmotorer, SEO och PPC inkluderat. Vissa talar om SEM som en metod som endast inkluderar PPC. SEO, eller sökordsoptimering, är en del av SEM och går ut på att organiskt hamna så högt upp som möjligt i sökmotorer.