Att lyckas bli populär på sociala medier

Hur man lyckas bli populär är möjligen en fråga som människor åtminstone någon gång har grunnat på. Popularitet kan tyckas ge möjlighet till framgång och så även lycka. Att vara populär kan ge ett stort omfång av människor som fångar upp en vid tunga perioder, eller håller en därifrån. Popularitet har många gånger tolkats inom drama, och i skolan minns vi kanske alla hur det talades om den populära tjejen eller killen. För att lyckas i sammanhang där marknadsföring av en vara eller tjänst är gällande så kan det tyckas självklart att även populariteten är viktig. Detta gäller såklart även på sociala medier. Dessa medier så som instagram, youtube etcetera kan sägas delvis användas för ett popularitets-skapande.På dessa medier skapar människor en användare och ventilerar, idéer, tankar, underhållning och kunskaper. I många fall kan de som använder mediet främst sägas använda den för att dela med sig till vänner och även ta del av vänners innehåll på mediet. I samtliga fall som dessa kan det troligen finnas med en aspekt av ett behov av bekräftelse. Människor är ett socialt djur och kan därför så även sägas vilja ha bekräftelse på sin popularitet som en social aktör. I andra sammanhang så används även förmågan att bli populär på dessa medier till att tjäna pengar. Delvis genom att marknadsföra produkter åt andra företag, eller via sitt medie ge reklamplats åt dessa. Detta forum som mediet är, har blivit mycket populärt och en ökad tendens att vilja tjäna pengar på detta sätt syns i medielandskapen. Vad krävs då för att bli populär på medier?

Popularitetens internlogik

begreppet myndighet

För att besvara ovanstående frågeställning så går det troligen att referera till popularitet i det stora hela. Inom beteendevetenskapen framkommer dels att det människor tenderar att gilla är människor som liknar oss själva. Men även människor som anses vara duktig på något. I vårt samhälle i stort syns en stor dragningskraft till expertis. Troligen för att människor är beroende av dessa och lärt sig inge ett förtroende för dem. Här kommer begreppet auktoritet in. Ju mer trovärdig personen är i sin expertis desto mer omtyckt. För att lyckas på sociala medier krävs därför, med bakgrund av detta att personer kan locka till sig många som känner igen sig i det som personen gör. Möjligtvis kan detta funka även om personen i sin gestalt är något olik, men dess tankar verkar vara lika och gå fram till mottagaren. Att göra en research som social medie-aktör kan därför troligtvis vara av värde.Vad är det människor går och tänker på i dagens samhälle? Du behöver också visa självsäkerhet i egenskap av expertrollen. Här hör delvis egenskaper av tydlig röst, ögonkontakt och att vara konsekvent. Att använda ett liknande språk som den målgrupp du vill locka, kan med denna anledning också vara av värde. Nästa viktiga verktyg att jobba med är humor. Om människor skrattar när de lyssnar på dig, blir det svårare att ifrågasätta en del av det som görs. Det blir helt enkelt svårt att ifrågasätta vid känslor av glädje. Talar du samma språk som mottagarna, har liknande tankar och förmår att framföra dessa på ett sätt utan att bli ifrågasatt eller missförstådd så har du kommit långt i ditt mål att ta del av populariteten på medielandskapet.